Biroul executorului judecatoresc Vasile D. Gabriel a fost inregistrat sub nr. 2/08.05.2001 in Registrul Executorilor Judecatoresti deschis la Curtea de Apel Constanta si este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Constanta, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.685/C/2001.

Competenta teritoriala a biroului executorului judecatoresc Vasile D. Gabriel se întinde pe tot cuprinsul circumscriptiei Judecatoriei Constanta ...

... mai mult

     
Legi
Regulament
Ordine
Ordonante
Statut

Printre atributiile traditionale, enumeram: recuperarea creantelor, procese verbale de constatare, proceduri de executare silita.

Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila.

Actul îndeplinit de executor judecatoresc, în limitele competentelor legale, purtând stampila si semnatura acestuia, precum si .. 
                                                                                                                  ... mai mult  

Home    Despre noi    Atributii executor    Acte necesare    Legislatie    Contact
© 2019. Toate drepturile rezervate. Executor Judecatoresc Vasile D. Gabriel